• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Remont pływalni w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Tytuł projektu

"Remont pływalni w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem"

Współfinansowanie zadania

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach "Programu                Modernizacja Infrastruktury Sportowej”.

Beneficjent

Powiat Kępiński

Zakres rzeczowy

Zakres zadania obejmował remont niecki basenu poprzez wbudowanie w istniejącą nieckę żelbetową niecki ze stali nierdzewnej wyposażonej w górne rynny przelewowe oraz profilowanie dna basenu                    o głębokości od 1,0 metra na początku, 1,3 metra w środku długości i 1,8 metra na końcu basenu, wykonanie instalacji odkurzającej dno basenu wraz z zakupem odpowiednich urządzeń, wykonanie instalacji przeciwprądu oraz biczów wodnych               (w niecce przewidziano dodatkowo elementy do masażu karku i barków), wykonanie zejść do basenu oprócz tradycyjnego w postaci drabinek poprzez schody umieszczone w części płytkiej basenu oraz montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie remontu pływalni uwzględniono również wymianę okładzin ściennych, posadzek oraz wykonanie nowego sufitu podwieszanego. Zmodernizowano także instalacje zasilające nieckę basenową oraz instalacja elektryczna w obiekcie. Dopełnieniem inwestycji był kompleksowy remont stacji uzdatniania wody obejmujących remont pomieszczenia stacji i wymianę urządzeń zapewniających właściwą filtrację wody.

Koszt realizacji zadania zgodnie z umową na dofinansowanie projektu

Całkowita wartość zadania - 2 565 144,09 złotych:

  • dotacja – 977 400,00 złotych
  • wkład własny Powiatu Kępińskiego – 1 587 744,09 złotych

Termin realizacji zadania

Z dniem 2 stycznia 2018 roku możliwe jest korzystanie z pływalni.

Szczegółowe informacje nt. warunków korzystania z pływalni można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem,             telefon 62 782 22 87 lub za pośrednictwem strony internetowej  www.zssslupia.pl

do góry