• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinkach Świba - Donaborów - Biadaszki

Tytuł projektu

„Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinkach od km 0+3115 oraz od km 4387,48 do 6343,55 Świba – Donaborów – Biadaszki”

Współfinansowanie zadania

Zadanie zrealizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Beneficjent

 Powiat Kępiński

Zakres rzeczowy

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Świba – Donaborów – Biadaszki.

Zakres inwestycji obejmował:

 • przebudowę trzech odcinków drogi powiatowej o łącznej długości 5070,54 metrów
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 4733,41 metrów
 • przebudowę chodnika o długości – 274metrów
 • przebudowę mostu w zakresie płyty nośnej i wspornika dla chodnika
 • przebudowę 11 skrzyżowań
 • przebudowę 65 zjazdów
 • budowę 1 zatoki autobusowej
 • budowę 4 przejść dla pieszych

Droga powiatowa 5701P stanowi oś komunikacyjną łączącą „dawną drogę krajową nr 8” (obecnie droga wojewódzka) z Opatowem (dawna droga wojewódzka nr 450) a dalej z drogą krajową nr 11 zapewniając tym samym ich połączenie umożliwiające ruch pojazdów z pominięciem miasta powiatowego – Kępna. Droga powiatowa 5701P to również dogodny dojazd do  miejscowości zlokalizowanych w południowo-wschodniej części powiatu kępińskiego

Koszt realizacji zadania zgodnie z umową na dofinansowanie projektu

Całkowity koszt realizacji zadania – 8 273 971,72 złotych:

 • dotacja celowa z budżetu państwa – 3 000 000,00 złotych
 • wkład własny Powiatu Kępińskiego – 2 064 758,72 złotych
 • wkład partnerów – 3 209 213,00 złotych w tym:
 • Gmina Kępno – 1 728 808,00 złotych
 • Gmina Baranów – 1 283 158,00 złotych
 • Gmina Łęka Opatowska – 197 247,00 złotych

Termin realizacji zadania

 

 

do góry