• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Budowa „małej obwodnicy Kępna” poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 5713P i 5599P w Kępnie

Tytuł projektu

"Budowa „małej obwodnicy Kępna” poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 5713P i 5599P w Kępnie"

Współfinansowanie projektu ze środków zewnętrznych krajowych

Projekt współfinansowany był ze środków zewnętrznych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” w edycji 2011/2012. Realizacja inwestycji została przeprowadzona w roku 2012.

Zakres rzeczowy realizacji projektu

Zdjęcie modernizowanego obiektu

Przedmiotem inwestycji była przebudowa realizowana na dwóch ulicach: Przemysłowej i Grabowskiej, będących drogami powiatowymi. Przebudowany został odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Wrocław w m. Kępno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5599P relacji Kępno – Grabów w m. Krążkowy oraz na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 relacji Poznań – Bytom w m. Krążkowy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5713P relacji Krążkowy – Kępno w m. Kępno. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę warstw konstrukcyjnych drogi i nawierzchni, przebudowę przepustów drogowych, odtworzenie odwodnienia drogi (rowów), budowę zjazdów oraz budowę chodników, a także montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Łącznie powstało 1 766,58 mb nowo przebudowanych dróg.

Koszt przedsięwzięcia

Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyniósł 2 518 836,00 zł, z czego dofinansowanie z NPPDL wyniosło 755 650,00 zł. Gmina Kępno przekazała w ramach projektu 600 000,00 zł, ZPUH Rembet Sp. z o.o. – 20 000,00, Przedsiębiorstwo Transportowe Towarowo – Osobowe EURO-TRANS Zbigniew Jabłoński – 10 000,00 zł, Aluplastika Sp. z o.o. – 12 000,00 zł. Pozostała część, tj. 1 121 186,00 zł pokryta została ze środków budżetu Powiatu Kępińskiego.

do góry