• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Tytuł projektu

„Przebudowa ulic powiatowych w Kępnie”

Współfinansowanie projektu

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.2.: Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), Schemat II: Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tyś. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich.

Zakres rzeczowy

Zdjęcie modernizowanych ulic powiatowych

Projekt ten obejmował modernizację ulic powiatowych: ul. Wiosny Ludów, ul. Sikorskiego, ul. Wawrzyniaka, ul. Kościelnej, ul. Kościuszki i ul. Wrocławskiej. Realizacja projektu umożliwiła wykonanie wzmocnienia podłoża, modernizację instalacji kanalizacyjnej, teletechnicznej i energetycznej oraz wymianę nawierzchni. Dzięki realizacji projektu powstały też chodniki i rondo. Przebudowano również skrzyżowania i zjazdy. Dodatkowo zamontowano 3 „spowalniacze”, dwa na ul. Wiosny Ludów i 1 na ul. Kościuszki. Wykonano także oznaczenie poziome i pionowe. Ponadto, zagospodarowano zieleń.

Koszt przedsięwzięcia

Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyniósł 5.396.079,04 zł. Wydatki kwalifikowane projektu zamknęły się kwotą 4.841.795,77 zł przy czym współfinansowanie uzyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uzyskane na poziomie 50 % wydatków kwalifikowanych wyniosło 2.420.897,88 zł. Pozostałe koszty realizacji opłacone zostały z budżetu Powiatu Kępińskiego.

do góry