do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 5691P Granice – Smardze –Mroczeń z wydzieleniem ścieżki rowerowej. Etap III - miejscowość Smardze

Tytuł projektu

„Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 5691P Granice – Smardze –Mroczeń z wydzieleniem ścieżki rowerowej.  Etap III - miejscowość Smardze”

Współfinansowanie zadania

Zadanie realizowane było w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ.

Zakres rzeczowy

Przedmiotem projektu był remont odcinka drogi powiatowej nr 5691P Granice – Smardze - Mroczeń z wydzieleniem ścieżki rowerowej o szerokości 1,5 m na odcinku od przejazdu kolejowego w miejscowości Granice.

Zdjęcie modernizowanej drogi

Całość projektu obejmowała odcinek 5km – od przejazdu kolejowego w miejscowości Smardze do drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń. Ze względu na uwarunkowania formalno-prawne powiat kępiński wyodrębnił z całości projektu odcinek o długości 1,567 km określając go jako etap III. Zakres inwestycji obejmował:

  • remont konstrukcji drogi powiatowej;
  • wydzielenie z istniejącej nawierzchni drogi ścieżki rowerowej o szerokości 1,5m oraz montaż separatorów ruchu oddzielających ruch pieszo-rowerowy od ruchu pojazdów;
  • zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w istniejącym pasie drogowym;
  • wykonanie i montaż nowego oznakowania poziomego i oznakowania pionowego;
  • wycinkę i zabezpieczenie istniejących drzew.

Dzięki remontowi odcinka drogi powiatowej nr 5691P poprawił się jej stan techniczny. Ponadto, wydzielenie na nim pasa przeznaczonego na ścieżkę rowerową stworzyło warunki do bezpiecznego poruszania się po niej wszystkich użytkowników ruchu. Realizacja przedmiotowej inwestycji ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich. W obrębie remontowanej/przebudowywanej drogi znajduje się wiele zakładów pracy i firm. W niedalekiej odległości od remontowanej drogi znajdują się także obiekty użyteczności publicznej.

Koszt realizacji zadania

  • Całkowita wartość zadania: 1 414 165,14 zł
  • Wnioskowana kwota dotacji: 707 082,00 zł
  • Wkład własny: 707 083,14 zł, z czego budżet Powiatu Kępińskiego 419 249,14 zł, budżet Gminy Trzcinica 282 834,00 zł oraz wkład firmy DIG-NET Sp. j. 5 000,00 zł

Termin realizacji zadania

wrzesień 2013 r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H