• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Przebudowa i remont 3 pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rzetni

Tytuł projektu

„Przebudowa i remont 3 pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z przeznaczeniem ich na cele terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przystosowanie łazienek, instalację dźwigu osobowego oraz wyposażenie budynku w system przyzywowo - alarmowy i alarmowo – przeciwpożarowy”.

Współfinansowanie projektu

Projekt dofinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakres rzeczowy

W ramach zadania wykonano prace związane z adaptacją 3 pomieszczeń, tj. magazynów i salki konferencyjnej, znajdujących się na parterze budynku Domu Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na gabinet rehabilitacyjny i salę gimnastyczną oraz pomieszczeń na terapię zajęciową. Dodatkowo dostosowano łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowano dźwig osobowy dostosowany do wymagań osób niepełnosprawnych oraz wyposażono budynek w system przyzywowo - alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy.

Realizacja inwestycji umożliwiła uruchomienie i poszerzenie usług wspomagających funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Rzetni poprzez:

  • Zdjęcie sali w domu pomocy społecznejprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych,
  • prowadzenie terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych,
  • udzielenie zabiegów z zakresu fizykoterapii, elektroterapii, galwanoterapii, masażu leczniczego,
  • prowadzenie terapii fizykalnej.

Poprzez poszerzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej Dom Pomocy Społecznej stworzył możliwość dla mieszkańców korzystania z aktywnych form pomocy, w szczególności przywrócenia samodzielności społecznej.

Koszt realizacji zadania

Całkowita wartość zadania 144 904,76 zł w tym:

  • Wnioskowana kwota dotacji: 72 452,37 zł
  • Wkład własny: 72 452,39 zł

Termin realizacji zadania

20.06.2012 r. – 14.12.2012 r.

do góry